Ag Lorg Óir – Panning for Gold: Ceardlann Filíocta

Event Date:

22 July 2022

Event Time:

12:00

Event Location:

Teach Mhici Mhic Gabhann

Leibhéil: Cuirtear fáilte roimh dhaoine le gach leibhéal taithí agus cumais.

Tugtar cuireadh duit freastal ar cheardlann ina ndéanfar ceird agus ealaín cumadh na filíochta a spíonadh leis an fhile iomráití Annemarie Ní Churreáin. Gheobhaidh rannpháirtithe léargas ar chumadh filíochta i dtimpeallacht spreagúil tacúil agus cuirfear ar a gcumas téamaí ábhartha filíochta a aithint. Le linn na ceardlainne beifear ag plé an dóigh a gcuirtear tús leis an dán, cá dtagann sé as agus cad mar a dhéanfar an chéad dréacht a leagan síos ar pháipéar. Bainfear úsáid as cleachtaí ceardlainne ar nós leideanna don scríbhneoireacht chruthaitheach, filí aitheanta ag léamh agus ag déanamh anailíse ar a gcuid filíochta, agus plé sa ghrúpa.

Beidh an ceardlann seo ar siúl i seanteach Mhicí Mhic Gabhann, údar Rotha Mór an tSaoil (The Hard Road to Klondike). Rugadh Micí sa bhliain 1865, bhí dhá chloigeann déag ina chlann agus ba é féin an duine ba shine sa teaghlach. D’fhág Mac Gabhann Doire Chonaire nuair a bhí sé ina fhear óg, d’oibrigh sé ar fud Mheiriceá sular thug sé aghaidh ar Yukon i dtóraíocht an óir.


Levels: All levels of experience and ability welcome.

Join poet Annemarie Ní Churreáin for a workshop exploring the art and craft of writing poetry. In an encouraging and supportive environment, participants will learn to identify resonant poetry themes, gaining insights into the making of a poem. In this workshop we’ll look at how and where a poem begins and how we can get a first draft onto the page. Workshop exercises will include creative writing prompts, close reading of work by established poets, and group discussion.

This workshop will take place in the former home of Micí Mac Gabhann, the author of Rotha Mor an tSaoil (The Hard Road to Klondike). Born in 1865, the eldest of twelve children, Mac Gabhann left Derryconnor as a young man and eventually worked his way across America, before embarking on the gold rush in the Yukon.

Sorry, Event Expired

Event Location:

  • Teach Mhici Mhic Gabhann
  • Derryconor

Event Time

  • 22 July 2022 12:00   -   14:30
Share This Event
ADD TO YOUR CALENDAR

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top