An Foclóir Aiteach/The Queer Dictionary (Zoom Event)

Event Date:

18 July 2022

Event Time:

20:30

Event Location:

Online via Zoom

Seo ócáid ar líne a bheas ag plé leis An Foclóir Aiteach agus an tábhacht ag baint le forbairt teanga don phobal LADTAI+.

Is aistritheoir agus scríbhneoir é Tadhg Mac Eoghain atá lonnaithe i mBeirlín. Tá neart taighde déanta aige ar fhriotal ionchuimsitheach agus an pobal aiteach, agus tá sé i mbun oibre ar an dara eagrán de ‘An Foclóir Aiteach’ faoi láthair.

Is iriseoir, file agua scríbhneoir í Daire Ní Chanáin as Doire. Is leispiach í ach is minic a mbainfeadh sí úsáid as an focal ‘aerach’. Tá céim bainte amach aici sa Ghaeilge agus Léann an Aistriúcháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá sí anois ag obair leis an Derry Journal.


Online discussion event around the development of the dictionary and how important it is to have the ever-evolving language covered in such a comprehensive way.

https://usi.ie/focloir-aiteach/

Tadhg Mac Eoghain is a translator and writer and is based in Berlin. Tadhg has extensively researched inclusive speech and the queer community and is currently writing the second edition of “An Foclóir Aiteach” (The Queer Dictionary).

Daire Ní Chanáin is a journalist, poet and writer from Derry. Daire is a lesbian but often uses the term “aerach”, gay.

She has a degree in Irish and translation studies from the University of Ireland, Galway and currently works for the Derry Journal.

Sorry, this event is expired and no longer available.

Event Location:

  • Online via Zoom

Event Time

  • 18 July 2022 20:30   -   17 July 2022 00:00
Share This Event
ADD TO YOUR CALENDAR

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top