Bí linn/Get Involved

Dá mba mhaith leat cuidiú linn roimh nó i rith na féile, déan teangmháil linn ag brodnagaeltachta@gmail.com. Coinnigh súil ar an leathanach seo, mar aon lenár gcuid leathanaigh shóisialta, fá choinne tuilleadh eolais.

If you’d like to help out during or in the run-up to the festival, get in touch with us at brodnagaeltachta@gmail.com. Keep an eye on this page and our social media for more information.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top